Om Sysslolösningen

Kroatien 138

Jag som driver Sysslolösningen heter Fredrik Nordström. Jag startade företaget 2003. Till en början var mina uppdrag mässmonterbyggnationer och snickarjobb.

Sedan 14 år har jag beskurit träd. I början fruktträd men efter en kurs  i trädklättring gör jag beskärningar  och fällningar av större träd. Jag har behörighet ABCD förr motorsåg. .